Centro di ricerche storiche Rovigno
Centar za povijesna istraživanja Rovinj
Središče za zgodovinska raziskovanja Rovinj

Centro di ricerche storiche Rovigno
Centar za povijesna istraživanja Rovinj
Središče za zgodovinska raziskovanja Rovinj

Povijest

ustanove

Centar za povijesna istraživanja je ustanova Talijanske nacionalne zajednice koja živi i djeluje na području Istre, Rijeke i Dalmacije, u čije ime ostvaruje pravo na povijesna istraživanja. U studenom 1968. Godine, Talijanska unija za Istru i Rijeku, današnja Talijanska unija, daje prijedlog za utemeljenje centra povijesnih studija Talijanske nacionalne zajednice u Jugoslaviji. Riječ je o organizaciji Talijana Republike Hrvatske i Slovenije čiji je cilj očuvanje i razvoj nacionalnog, kulturnog i jezičnog identiteta Talijana na tom području.

Ispočetka je osnovan Odjel za povijest sa zadaćom uključivanja velikog broja znanstvenika i ljubitelja povijesti, a koji se 12. veljače 1969. razvio u Centar za povijesna istraživanja sa sjedištem u Rovinju. U prosincu 1969. godine, prof. Giovanni Radossi imenovan je za prvog  ravnatelja.

Ustanova se nalazi u samom središtu povijesne jezgre Rovinja, pokraj Gradske vijećnice. U prošlosti je zgrada bila sjedište Fontika Sv. Damjana (15.–18. st.), a kasnije i prvo sjedište Tvornice duhana Rovinj ( 1872.). Od 1978. godine, sjedište je Centra za povijesna istraživanja koje je 2000. potpuno obnovljeno i prošireno te je postalo raskošna zgrada kakva je i danas. Svečano otvorenje održano je 2001. godine u nazočnosti predsjednika Republike Italije Carla Azeglia Ciampija i predsjednika Republike Hrvatske Stjepana Mesića. >

Ustanova želi biti referentno mjesto za zaštitu talijanskog nacionalnog identiteta stanovništva ovog kraja, a kroz desetljeća djelovanja stvorila je jedinstvenu i neprocjenjivu znanstvenu i kulturnu baštinu koja iziskuje posebnu zaštitu i valorizaciju. Centar za povijesna istraživanja je znanstveno-istraživačka ustanova prepoznata kao model izvrsnosti koji služi kao mjesto susreta, suradnje i dijaloga među znanstvenicima triju zemalja. Osim toga, ima središnju ulogu u području istraživanja i valorizacije povijesne baštine istarsko-kvarnerskog područja i građanske tradicije talijanske zajednice. Zahvaljujući podršci triju zemalja, posebno Italije, a zatim i Hrvatske i Slovenije, Centar je otvoren za stalni dijalog između tri kulture.

Djelatnosti

Centar za povijesna istraživanja bavi se znanstvenim istraživanjima, izdavaštvom i dokumentarnom djelatnošću s ciljem očuvanja, promicanja i razvoja talijanske kulture i identiteta te njegovanja vrijednosti suradnje i suživota. Bavi se pograničnom historiografijom koja je usko povezana s hrvatskom i slovenskom historiografijom, što se smatra pozitivnim čimbenikom obzirom da je samo dijalogom i zdravim sučeljavanjem moguće nadići razlike u snažnoj proeuropskoj perspektivi bez podjela.

Teme koje obrađuju izdanja Centra (časopisi, monografske serije, dokumenti) donose sintezu istraživanja svih aspekata i svih povijesnih razdoblja na ovom prostoru od antike do danas. Osobita se pozornost posvećuje zaštiti nacionalnog identiteta talijanske zajednice u Istri, Rijeci i dijelu Dalmacije, u smislu jedinstvene povijesne cjeline. Naime, Centar ima vrlo važan zadatak dokumentiranja života talijanske nacionalne zajednice koja se našla izvan granica Italije nakon završetka Drugog svjetskog rata i Mirovnog sporazuma iz 1947. godine. Velika pažnja posvećuje se prikupljanju i obradi arhivske građe koja se tiče društveno-političkih i umjetničko-kulturnih aktivnosti na tom području, posebice onih vezanih za ​​talijansku nacionalnost. S posebnom pozornošću pristupa se i identifikaciji, prikupljanju i katalogizaciji arhivske građe o Drugom svjetskom ratu i tragediji egzodusa Talijana iz Istre, Rijeke i Dalmacije tijekom i nakon sukoba.

Ustanova ima priznatu i prepoznatu ulogu – znanstvenu, kulturnu i građansku „misiju“ u okviru manjinske zajednice i područja na kojem djeluje. Otvoren i dinamičan pristup istraživačkim i uređivačkim programima dokazuje da je ustanova odlučna u namjeri da u sferi svoje nadležnosti bude protagonist, koordinator i promotor navedenih istraživanja i aktivnosti. Djelatnost Centra za povijesna istraživanja nedvojbeno doprinosi procesu očuvanja jezika i kulture talijanskog stanovništva koje živi u Hrvatskoj i Sloveniji.