Centro di ricerche storiche Rovigno
Centar za povijesna istraživanja Rovinj
Središče za zgodovinska raziskovanja Rovinj

Centro di ricerche storiche Rovigno
Centar za povijesna istraživanja Rovinj
Središče za zgodovinska raziskovanja Rovinj

Zgodovina

ustanove

Središče za zgodovinska raziskovanja Rovinj je ustanova italijanske narodne skupnosti, ki živi in ​​deluje na območju Istre, Reke in Dalmacije, v imenu katere uresničuje pravico do zgodovinskega raziskovanja. Novembra 1968 je Italijanska unija za Istro in Reko, današnja Italijanska unija, predlagala ustanovitev središča za zgodovinske raziskave za zgodovinske študije italijanske narodne skupnosti v Jugoslaviji. Je organizacija Italijanov iz Republike Hrvaške in Slovenije, katere cilj je ohranjanje in razvoj narodne, kulturne in jezikovne identitete Italijanov na tem območju.

V začetku je bil ustanovljen Oddelek za zgodovino z nalogo vključevanja velikega števila znanstvenikov in ljubiteljev zgodovine, ki se je 12. februarja 1969 razvil v Središče za zgodovinska raziskovanja Rovinj. Decembra 1969 je za prvega ravnatelja bil imenovan prof. Giovanni Radossi.

Ustanova se nahaja v samem središču mestnega jedra Rovinja, poleg mestne hiše. V preteklosti je bila stavba sedež Fontika Sv. Damjana (15.-18. stoletje), kasneje pa prvi sedež Tovarne tobaka Rovinj (1872). Od leta 1978 je sedež Središče za zgodovinska raziskovanja Rovinj, ki je bil leta 2000 popolnoma prenovljen in razširjen ter je postal razkošna stavba, kakršna je danes. Uradna otvoritev je bila leta 2001 v navzočnosti predsednika Republike Italije Carla Azeglia Ciampija in predsednika Republike Hrvaške Stjepana Mesića.

Ustanova želi biti referenčna točka za zaščito italijanske narodne identitete prebivalcev te pokrajine in je skozi desetletja delovanja ustvarila edinstveno in neprecenljivo znanstveno in kulturno dediščino, ki zahteva posebno zaščito in valorizacijo. Središče za zgodovinska raziskovanja Rovinj je znanstvenoraziskovalna ustanova, prepoznana kot vzor odličnosti, ki služi kot stičišče za sodelovanje in dialog med znanstveniki treh držav. Poleg tega ima glavno vlogo na področju raziskovanja in valorizacije zgodovinske dediščine istrsko-kvarnerskega prostora in tradicije italijanske skupnosti. Zaradi podpore treh držav, predvsem Italije, nato še Hrvaške in Slovenije, je Središče odprt za nenehen dialog med tremi kulturami.

Dejavnosti

Središče za zgodovinska raziskovanja se ukvarja z znanstvenoraziskovalno, založniško in dokumentaristično dejavnostjo z namenom ohranjanja, promocije in razvoja italijanske kulture in identitete ter negovanja vrednot sodelovanja in sožitja. Ukvarja se z obmejnim zgodovinopisjem, ki je tesno povezano s hrvaškim in slovenskim zgodovinopisjem, kar velja za pozitiven dejavnik, saj je le z dialogom in zdravim soočenjem mogoče preseči razlike v močni proevropski perspektivi brez delitev.

Teme, ki jih pokrivajo publikacije Središča (revije, monografske serije, dokumenti), prinašajo sintezo raziskav vseh vidikov in vseh zgodovinskih obdobij na tem področju od antike do danes. Posebna pozornost je namenjena zaščiti nacionalne identitete italijanske skupnosti v Istri, na Reki in v delu Dalmacije v smislu edinstvene zgodovinske celote. Središče ima namreč zelo pomembno nalogo, da dokumentira življenje italijanske narodne skupnosti, ki se je po koncu druge svetovne vojne in mirovnem sporazumu leta 1947 znašla izven meja Italije. Veliko pozornost namenja zbiranju in obdelavi arhivskega gradiva o družbenopolitičnem in umetniško-kulturnem delovanju na tem območju, predvsem tistega, ki je povezano z italijansko narodnostjo. Posebna pozornost je namenjena identifikaciji, zbiranju in katalogizaciji arhivskega gradiva o drugi svetovni vojni in tragediji eksodusa Italijanov iz Istre, Reke in Dalmacije med in po vojni.

Ustanova ima priznano in prepoznavno vlogo – znanstveno, kulturno in civilno »poslanstvo« znotraj manjšinske skupnosti in prostora, v katerem deluje. Odprt in dinamičen pristop k raziskovalnim in uredniškim programom dokazuje, da je ustanova odločna biti nosilka, koordinatorka in spodbujevalka omenjenih raziskav in dejavnosti v okviru svojih pristojnosti. Dejavnost Središče za zgodovinska raziskovanja Rovinj nedvomno prispeva k procesu ohranjanja jezika in kulture italijanskega prebivalstva, ki živi na Hrvaškem in v Sloveniji.